מצפה אלות. אחת האלות עלתה באש

מצפה אלות. אחת האלות עלתה באש