מסלול נחל שילה. אחרי ההפסקה בצל הח'ירבה

מסלול נחל שילה. אחרי ההפסקה בצל הח'ירבה