חמור אחד רובץ ושני מדלג לתוך הסבך

חמור אחד רובץ ושני מדלג לתוך הסבך