חל שורק. מדלגים בין שלוליות רדודות

חל שורק. מדלגים בין שלוליות רדודות