נחל ציפורי. המשך הזרימה ליד טחנת הנזירים

נחל ציפורי. המשך הזרימה ליד טחנת הנזירים