נחל סדום ל-4X4. האמר רחב עלול להיתקע כאן

נחל סדום ל-4X4. האמר רחב עלול להיתקע כאן