הר סדום. הנוף, הדגלון והספר (מתחבא)

הר סדום. הנוף, הדגלון והספר (מתחבא)