ממשיכים ישר לעבר הים. כדי לעצור במצוק

ממשיכים ישר לעבר הים. כדי לעצור במצוק