החוף בגעש. כל הנחלים מובילים לים

החוף בגעש. כל הנחלים מובילים לים