נחל עשוש. להשאר על השבילים המסומנים

נחל עשוש. להשאר על השבילים המסומנים