חל עשוש. כדאי לעצור ולהרגיש את העוצמה

חל עשוש. כדאי לעצור ולהרגיש את העוצמה