נחל ערבה. מים במאגר חצבה

נחל ערבה. מים במאגר חצבה