נחל לבן. אפשר להתגלגל על הדיונה

נחל לבן. אפשר להתגלגל על הדיונה