נחל לבן. אחרי הגשמים יש שלוליות

נחל לבן. אחרי הגשמים יש שלוליות