מאגר נחל לבן. המים מחלחלים למצרים

מאגר נחל לבן. המים מחלחלים למצרים