נחל כפירה. יש קטעים תלולים ומשובשים

נחל כפירה. יש קטעים תלולים ומשובשים