העליה להר עוזרר. ברקע היישוב נטף

העליה להר עוזרר. ברקע היישוב נטף