חורבת תנור. שרידי בית חווה צלבני

חורבת תנור. שרידי בית חווה צלבני