מערת התאומים. מבט על הפתח מבפנים (למעלה) ומהפתח פנימה (למטה)