נחל דישון. הנסיעה מותרת בשבילים מסומנים בלבד

נחל דישון. הנסיעה מותרת בשבילים מסומנים בלבד