אירוסים בנחל דישון. מאי 2007

אירוסים בנחל דישון. מאי 2007