לפני הירידה למכתש חתירה. הזמן והמקום להפסקת תה

לפני הירידה למכתש חתירה. הזמן והמקום להפסקת תה