המכתש הגדול פרוש לפנינו. לפני הירידה

המכתש הגדול פרוש לפנינו. לפני הירידה