האנדרטה לזכר קריניצי. על שפת מכתש חתירה

מעלה אברהם האנדרטה