שמשון השלחופית. אזור בורות לוץ, באביב

שמשון השלחופית. אזור בורות לוץ, באביב