הר חמרן. מגדל 3 חביות ותצפית 360 מעלות

הר חמרן. מגדל 3 חביות ותצפית 360 מעלות