עין הלר במסלול נחל אילן. לא נביעה טבעית

עין הלר במסלול נחל אילן. לא נביעה טבעית