נחל אילן. זורם רק בעת הגשמים

נחל אילן. זורם רק בעת הגשמים