הר מונטאר. לא במקרה בחרו להציב כאן את מיפקדת דיוויזיית אנזק צילומים גלעד ארצי

הר מונטאר. לא במקרה בחרו להציב כאן את מיפקדת דיוויזיית אנזק צילומים גלעד ארצי