מומלץ לנסוע לאט ומחושב. נקר

מומלץ לנסוע לאט ומחושב. נקר