מצד זוהר, לקראת סוף המסלול. צילומים גלעד ארצי

מצד זוהר, לקראת סוף המסלול. צילומים גלעד ארצי