לאורך נחל חמר. הדרך העילית והלמבבת

לאורך נחל חמר. הדרך העילית והלמבבת