מפער פיטם, מכתש רמון. נוף המצלעות

מפער פיטם, מכתש רמון. נוף המצלעות