על דרך העפר, בעליה לתל צפית. סוף פברואר 2006

על דרך העפר, בעליה לתל צפית. סוף פברואר 2006