המשך המסלול. אבני המיל הרומיות, מצבור מסתורי

המשך המסלול. אבני המיל הרומיות, מצבור מסתורי