ממשיכים בנהיגה אחרי המנוחה בצל עץ השיטה והסיור הרגלי בגבעת חרוט

ממשיכים בנהיגה אחרי המנוחה בצל עץ השיטה והסיור הרגלי בגבעת חרוט