חורבת עתרי. להשתחל למחילות ולחקור אותן בשפיפה

חורבת עתרי. להשתחל למחילות ולחקור אותן בשפיפה