המקווה הגדול בחורבת עתרי

המקווה הגדול בחורבת עתרי