תצפית ראש צוקים, מעל עין פשחה

תצפית ראש צוקים, מעל עין פשחה