סוף מסלול. ספסל צנוע אל הנוף

סוף מסלול. ספסל צנוע אל הנוף