חוות הגתות. כאן מתחיל המסלול הרגלי

חוות הגתות. כאן מתחיל המסלול הרגלי