דרך העפר, אחרי חורבת סעדים

דרך העפר, אחרי חורבת סעדים