קדיתא. הדרך המתפתלת ליד הישוב

קדיתא. הדרך המתפתלת ליד הישוב