נראה כמו איגלו. בור מים ביזנטי

נראה כמו איגלו. בור מים ביזנטי