ליד יודפת העתיקה. כבשה בצורת פסל או פסל בצורת כבשה

ליד יודפת העתיקה. כבשה בצורת פסל או פסל בצורת כבשה