מסלול סובב ערד. יש אתגרים בדרך…

מסלול סובב ערד. יש אתגרים בדרך...