מסלול סובב ערד. …והנוף משובח

מסלול סובב ערד. ...והנוף משובח