בתוך ערוץ נחל מורג. עד שהקירות נעשים צרים

בתוך ערוץ נחל מורג. עד שהקירות נעשים צרים