טיול בנחל רקפת. היו כאן לפנינו

טיול בנחל רקפת. היו כאן לפנינו