חל אמציהו. צילום ניר כפרי

חל אמציהו. צילום ניר כפרי